Top

سوشهای میکروبی/استاندارد باکتری

شرکت زیست کاوش ایرانیان با همکاری فروشگاه اینترنتی کیت ایران آماده فروش سوشهای میکروبی

لیوفلیزه و پلیت کشت داده شده با ATCC استاندارد برای دانشجویانی است که برای انجام کارهای

تحقیقاتی وپایان نامه

نیاز به این باکتریها دارند. دوشرکت مذکور با تعامل و همکاری که دارند آماده فروش این محصولات

هستند برای دانشجویانی که نیاز به خرید سوشهای میکروبی از کیت ایران دارند. برای خرید سوش

استاندارد باکتری با کیت ایران تماس بگیرید.

  • 1
  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها