Top

گروه کیت الایزا و تحقیقاتی

کیت های الایزا و تحقیقاتی

تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بكار می برند بدین ترتیب

كه یكی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بكار گرفته می

شود، اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای كه مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم

گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بكار گرفته شود (مثلا

لكتین به لیگاند مربوطه اش یا مولكول به گیرنده اختصاصی اش) البته این پدیده یعنی

اتصال بین دو ماده ای كه آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات

مشكل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی

ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار كرده و یا كارهای جبرانی لازم را

در نظر گرفت. برای خرید کیت الایزا ی  تحقیقاتی مورد نیاز خود نام ماده مورد آزمایش خود را برای

فروشگاه اینترنتی کیت ایران ارسال کنید.

.Toll like receptor-9

.Toll like receptor-9

7900000 تومان

3000000 تومان

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها