Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Free PSA

 

  FREE PSA

 

آزمایش free PSA یکی از تست‌های غربالگری در مردان به‌شمار می‌رود. این تست با هدف تشخیص و درمان سرطان پروستات تجویز

می‌شود. سرطان پروستات یکی از بیماری‌های شایع در بین مردان است. این بیماری به تدریج در بدن رشد می کند و در مراحل ابتدایی هیچ

نشانه‌ایی ندارد. آزمایش free PSA بهترین راه حل برای تشخیص زودهنگام این بیماری است.

 

 آزمایش free psa برای تشخیص دقیق سرطان پروستات روشی کاملا موثر و شناخته شده است و به روش خونگیری انجام می‌گیرد. در این

آزمایش اندازه‌گیری میزان آنتی ژنهای پروستات آزاد در خون هدف اصلی است.

 

برای تهیه ی کیتهای FREE PSA برندهای ایده آل ،مونوکیت،مونوبایند از سایت کیت ایران

 

با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

 

09196099853 نسیبه رضائی

 

021-86126513
 

  FREE PSA

 

آزمایش free PSA یکی از تست‌های غربالگری در مردان به‌شمار می‌رود. این تست با هدف تشخیص و درمان سرطان پروستات تجویز

می‌شود. سرطان پروستات یکی از بیماری‌های شایع در بین مردان است. این بیماری به تدریج در بدن رشد می کند و در مراحل ابتدایی هیچ

نشانه‌ایی ندارد. آزمایش free PSA بهترین راه حل برای تشخیص زودهنگام این بیماری است.

 

 آزمایش free psa برای تشخیص دقیق سرطان پروستات روشی کاملا موثر و شناخته شده است و به روش خونگیری انجام می‌گیرد. در این

آزمایش اندازه‌گیری میزان آنتی ژنهای پروستات آزاد در خون هدف اصلی است.

 

برای تهیه ی کیتهای FREE PSA برندهای ایده آل ،مونوکیت،مونوبایند از سایت کیت ایران

 

با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

 

09196099853 نسیبه رضائی

 

021-86126513
1 2 3 4 5