Top

بیوشیمی

کیتهای بیوشیمی کیتهای متنوعی است که در آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی بسته به نوع

فعالیت انواع مختلفی دارد. کیتهای شناسایی پروتئین و سایر کیتها ی تشخیصی از این دسته اند. این

کیتها موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران و برای خرید کیت بیوشیمی توسط مشتری است. کیتهای

بیوشیمی موجود در فروشگاه مربوط به شاخه ی تحقیقاتی است.

  • 1
  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها