Escherichia Coli


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

495000 تومان

Escherichia Coli باکتری گرم منفی و میله ای شکل است که به طور شایع در بخش تحتانی روده حیوانات خونگرم یافت می

شود. اغلب گونه های آن بی ضررهستند اما برخی از انواع آن باعث مسمومیت وخیم غذایی در انسانها می شود.

(ATCC 8739)

(ATCC 25922)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-66126513نظر بدهید


0 نظر برای Escherichia Coliثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا