Top

لیست کیتهای اختصاصی شمارش و شناسایی باکتریها

برای بررسی و شناسایی باکتریها و شمارش کلنی های آنها علاوه بر محیط های کشت اختصاصی کیت اختصاصی برای

استخراج باکتری مورد نظر محقق و شمارش آن طراحی شده که لیست آن در اختیار شما قرار داده خواهد شد که با توجه به

نوع باکتری مورد نظر خود کیت شناسایی باکتری و کیت شمارش باکتری مورد نظر خود را از فروشگاه کیت ایران خرید نمائید. 

خرید کیت شناسایی و شمارش باکتری از کیت ایران برای شناسایی و تلخیص باکتری مورد نظر شما از خاک ، آب و ....!

  • 1
  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها