Top

الایزا تومور مارکرها

برای تشخیص تومورها روش های متعدد نمونه برداری وجود دارد که شامل بیوپسی، مکش با سوزن نازک وگسترده های

 

سلول شناختی می باشند. ایمونو هسیتوشیمی و فلوسیتومتری به تشخیص و طبقه بندی تومورها کمک می کنند.

 

یکی از روشهای سنجش تومور مارکرها الایزا است کیتهای الایزا برای سنجش تومورمارکرها یکی از روشهای سنجش 

 

این تومورها می باشد.

  • 1

کیت CA-15-3

کیت CA-15-3

تماس بگیرید

کیت CA-125

کیت CA-125

تماس بگیرید

کیت AFP

کیت AFP

تماس بگیرید

کیت CEA

کیت CEA

تماس بگیرید

Free PSA

Free PSA

756000 تومان

PSA

PSA

6600000 تومان

  • 1

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها