تاریخچه استخراج DNA

 

تاریخچه DNA

 

اولین استخراج DNA توسط فریدریش میشره در سال 1869 روی لکوسیتها انجام گرفت. او اولین بار رسوب خام DNA را به دست آورد.

 

روشهای اولیه برای استخراج DNA از استراتژی سانتریفوژ گرادیان چگالی ایجاد شد.

 

روشهای استفاده از تفاوت در حلالیت DNA و پروتئینها و پلاسمیدهای بزرگ کروموزومی در بافر قلیایی روشهای ثانویه بودند که به تدریج

 

مورد استفاده قرار گرفتند.

 

درحال حاضر دو روش برای استخراج DNA وجود دارد که به روش ستونی و رسوبی معروف است و بر این اساس کیتهای استخراج طراحی 

 

و وارد بازار میگردند.   کیت استخراج از بافت،خون،گیاه،باکتری،بزاق به هر دو روش ستونی و رسوبی در سایت کیت ایران عرضه شده است.

 

برای اطلاع از قیمت و موجودی کیت های فوق الذکر با ما در تماس باشید.

بالا