Bacillus Subtilis


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

495000 تومان

باسیلوس سوبتیلیس به دلیل توانائی در تولید ترکیباتی با خواص ضد میکروبی مثل لیپوپپتیدهای ضدقارچی،علیه عوامل

بیماریزای گیاهی موثر هستند و باسیلوس سوبتیلیس یک میکروارگانیسم غالب در خاک است.

(ATCC 1254)

(ATCC 6633)

رضائی 09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای Bacillus Subtilisثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا