Top
Saccharomyces cerevisiae

خرید سوش استانداردSaccharomyces cerevisiae از کیت ایران

Saccharomyces cerevisiae مخمر نانوائی هم نامیده می شود. در فرایند تبخیر قند را به اتانول و دی اکسید کربن تبدیل می کند و توانائی جذب فلزات سنگین را از صنایع دارا می باشد.

(ATCC 9763)

 

09196099853 رضایی

021-77206314


قیمت: 300000 تومان