Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Citro bacter freundii

Citro bacter freundii جزو کلی فرمها طبقه بندی می شود.به طور معمول ایجاد بیماری نمی کند اما پاتوژنی فرصت طلب است و طیف وسیعی از عفونت را

موجب می شود سوش استاندارد آین باکتری محصول شرکت زیست کاوش ایرانیان موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران.

(ATCC 8090)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
Citro bacter freundii جزو کلی فرمها طبقه بندی می شود.به طور معمول ایجاد بیماری نمی کند اما پاتوژنی فرصت طلب است و طیف وسیعی از عفونت را

موجب می شود سوش استاندارد آین باکتری محصول شرکت زیست کاوش ایرانیان موجود در فروشگاه اینترنتی کیت ایران.

(ATCC 8090)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5