Staphylococcus epidermidis


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

395000 تومان

استافیلوکوکوس اپیدرمیس کوکسی گرم مثبت و کواگولاز منفی در جنس استافیلوکوک است. شایعترین گونه های آلوده

کننده محیط ها و تست های آزمایشگاهی است.

(ATCC 12228)

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای Staphylococcus epidermidisثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا