Top
کیت دوگانه  تست آنتی بیوتیک  های گروه تتراسایکلین وبتا لاکتام

کیت دوگانه تست آنتی بیوتیک های گروه تتراسایکلین وبتا لاکتام

کیت دوگانه  تست آنتی بیوتیک  های گروه تتراسایکلین وبتا لاکتام

 

اساس سنجش کیت رنگ پذیری نوارهای موجود در کیت می باشد.

 

سه لاین B,T.C روی نوار قابل مشاهده است که نوار B معرف بتالاکتام T معرف تترا سایکلین و C کنترل است

 

بر اساس رنگ پذیری وجود آنتی بیوتیک سنجش می گردد.

 

09196099853 رضائی

 

02177206314


قیمت: 2690000 تومان