Top
CMV Detection & Quantitation Kit

CMV Detection & Quantitation Kit

CMV Detection & Quantitation Kit

 

سیتومگالوویروس (به انگلیسیCytomegalovirus) یک سرده از ویروس‌های ردهٔ هرپس ویرالس در زیرخانواده بتا از خانواده هرپس

ویریده است. میزبان‌های طبیعی آن نخستی‌هایی چون میمون و انسان هستند. گونه‌ای که انسان را آلوده می‌کند معمولاً HHV-5 یا CMV

انسانی نامیده می‌شود.

 

برای دریافت پروتکل و موجودی کیت باما در تماس باشید.

 

09196099853 رضایی

 

02177206314


قیمت: 4850000 تومان