MTHFR


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2400000 تومان

 MTHFR C677T Genotyping kit

  این کیت بر اساس تکثیر DNA به منظور تعیین ژنوتیپ SNP ژن MTHFR در موقعیت 677 با استفاده از تکنیک ریل تایم پی سی آر عمل میکند با سفارش این کیت از سایت کیت ایران می توان الل های مختلف را با به کار گیری پروب های نشاندار شده با فلورو فورهای مختلف برای الل نرمال C677 و الل موتانت T677 با حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی تعیین نمود.

MTHFR A1298 C Genotyping kit

 این کیت بر اساس تعیین ژنوتیپ ژن  MTHFR در موقعیت 1298 به روش ریل تایم طراحی گردیده است با استفاده از این کیت میتوان آلل های مختلف را توسط پروب های نشاندار شده با فلوروفورهای متفاوت تعیین نمود.

25,50,100 Tests 

  

09196099853 رضایی

021-88988754 

02186126513 نظر بدهید


0 نظر برای MTHFRثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا