محیط کشتهای میکروبی09


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

لیست شماره09 محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۱۰۰گرمی و ۵۰۰ گرمی

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

GC Medium Base

Gelatin Medium

Giolitti-Cantoni Broth Base

Glucose Agar

Glucose Bromocresol Purple Agar.Tryptone Yest

Glocose Yeast Extract Peptone (GYEP)Agar

Glucose Yeast Extract Peptone (GYEP)Broth

GN Broth,Hajna

Hanahan,s Broth:SOB Medium

Heart Infusion Agar

Heart Infusion Broth

Hektoen Enteric Agar

Helicobacter pylori Selective Medium Base

Indole Nitrite Medium;Trypticase Nitrate Broth

ichrom Coliform Agar

ichrom Candida Agar

KF Streptococcus Agar

KF Streptococcus Broth

King Agar A;Pseudomonas Agar P;Tech Agar

King Agar B;Pseudomonas Agar F:Flo Agar

Kligler Iron Agar

Koser Citrate Medium

Lactose Broth

Lactose Sulfite Broth

Lactose TTC Agar with Tergitol

Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB

LB Agar,Lennox

LB Broth, Lennox

LB Broth, Miller;Luria Bertani Broth,Miller

Letheen Broth,Modified

Legionella Agar Base BCYE

Listeria Enrichment Broth,Modified

Liver Infusion Agar

Liver Infusion Broth

 

 


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشتهای میکروبی09ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا