محیط کشت میکروبی از کیت ایران01


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

 لیست شماره (1) محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب کنید. و برای اطلاع از موجودی و قیمت با شماره های زیر تماس بگیرید.

محیطها ۱۰۰ گرمی و ۵۰۰ گرمی است.

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

Dextrose Starch Agar

Dextrose Tryptone Broth

DG (Dichloran Glycerol)AgarBase

Differential Clostridial Agar(DCA)acc.to WEENK

Differential Reinforced Clostridial Agar

Differential Reinforced Clostridial Medium 

 

Dixon,s Agar.Modified

DNase Test Agar

DRBC Agar;Dichloran Rose Bengal Chloramphen

EC Medium.Modified;mEC Broth

EC Medium/Broth

EC Mediu./Broth with MUG

EE Broth,Mossel; Enterobacteriaceae Enrichment

Egg Yolk Agar Base ,Modified

Elliker Broth

EMB Agar, Eosin Methylene Blue Agar

 

Endo Agar

Enteric Fermentation Base

Enterococcosel Agar

Enterococcosel Broth

 

Esculin Iron Agar

Eugon Agar

Eugon Broth

Eugon LT 100 Broth

Fermentation Medium for Staphylococcus andMIC

Fletcher Medium Base

Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG

Flyuid Thioglycollate Medium

Fluid Thiglycollate Medium with Beef Extract

Fraser Listeria Selective Enrichment Broth


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشت میکروبی از کیت ایران01ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا