محیط کشت میکروبی 03


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

لیست شماره (3) محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب و برای اطلاع از قیمت با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

محیط ها ۱۰۰ گرمی و ۵۰۰ گرمی است.

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

Brilliant Green A gar;BGA

Brilliant Green Bile Agar BGBA

Brilliant Green Bile Broth2%_BGBB_BRILA Broth

BROLAC Agar;Bromothymol-blue Lactose Agar

Bromocresol Purple Azide Broth

Brucella Agar

Brucella Broth

Buffered Listeria Enrichment Broth Base

BufferedListeria Enrichment Broth Base acc.toFDA/BAM1995

Buffered glycerol Saline base

Buffered glycerol Saline base

Buffered Peptone Water(ISO)

Bushnell-Haas Agar

Bushnell-Hass Broth

Campy Agar Base. Campylobacter Agar Base

Campy CVA Agar

Campylobacter Agar,Skirrow,s,Skirrow,s Campylobacter agar

Campylobacter Blood- Free Selective AgarBase Modified CCDA

Campylobacter Enrichment Broth Base Preston

Cary and Blair Transport Medium

Casein .Acid Hydrolysate

(CCDA(for Campylobacte

Cetrimide (Pseudosel)Agar Base

Charcoal Agar

Chocolate Agar Base

 

 


تماس بگیرید

محیط کشت آگار خوندار (Blood agar)

محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود. بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتری ها را نیز می توان کاوش کرد.

پس از اتوکلاو محیط پایه، هنگامی که درجه آن تا حدود ۵۰ درجه سانتیگراد رسید، خون دفیبرینه گاو را به نسبت ۵ تا ۷ درصد به آن اضافه نموده و با رعایت شرایط استریل در پلیت های استریل می ریزیم.

ممکن است بسته به نوع باکتری یکی از سه حالت ذیل مشاهده گردد:

۱- همولیز کامل β: باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده و اطراف پرگنه منطقه شفافی ایجاد می گردد.

۲- همولیز ناقص α: باکتری واجد آنزیم همولیزین بوده ولی نسبت لیز کمتر از ۵۰ درصد می باشد و اطراف پرگنه هاله سبز رنگ ایجاد می گردد.

۳- عدم همولیزγ : باکتری فاقد آنزیم همولیزین می باشد.

 

محیط کشت مک کانکی آگار ((Macconkey agar

محیط انتخابی است که برای جداسازی و تعیین هویت باکتری های گرم منفی می باشد. املاح صفراوی و کریستال ویوله مانع از رشد باکتری های گرم مثبت می شوند. باکتری های تخمیر کننده ی لاکتوز (لاکتوز مثبت ها) کلنی هایی به رنگ ارغوانی و باکتری هایی که قادر به تخمیر نیستند (لاکتوز منفی ها) کلنی هایی بی رنگ ایجاد می نمایند.

رنگ ارغوانی کلنی های باکتری های لاکتوز مثبت مربوط به واکنش اسیدی است که در نتیجه تخمیر قند لاکتوز در مجاورت املاح صفراوی و جذب نوترال رد حاصل شده است.

معرف نوترال رد در محیط قلیایی بی رنگ و در محیط اسیدی قرمز رنگ است.

 

محیط کشت سابور دکستروز آگار (Saborad Dextrose agar)

محیط انتخابی برای تکثیر قارچها می باشد که بسیاری از باکتری ها نیز در این محیط رشد می کنند. انتخابی بودن این محیط برای قارچها بر اساس PH پایین و همچنین مواد غذایی ناچیز آن است.

 

محیط کشت DNASE

باکتری هایی که حاوی آنزیم دی اکسی ریبو نوکلئاز باشند، هاله صورتی رنگی اطراف کلنی ها پدید می آورند. تولوئیدن آبی در حضور DNA سالم به رنگ آبی است. ولی در صورت ریختن HCL نرمال موجب تخریب مولکول DNA شده و این ترکیب به رنگ صورتی در می آید.

 

محیط کشت مولر هینتون آگار ((Mueller hinton agar

کاربرد اصلی این محیط جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها (آنتی بیوگرام) به روش دیسک می باشد. بسیاری از باکتری هایی که سخت رشد Fastisious می باشند، نظیرNeisseria meningitidesN.gonorrhoeae در آن رشد می یابند.

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشت میکروبی 03ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا