محیط کشتهای میکروبی08


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

لیست شماره 08 محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب کنید. در دو اندازه ۱۰۰ و ۵۰ گرمی

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 

Lysine Decarboxylase Broth

Lysine Iron Agar

M17 Agar

M17 Broth

MacConkey Agar

MacConkey Broth

MacConkey Agar with sorbitol Agar

Malachite Green Broth Base

Malt Extract Agar

Malt Extract Broth

Mannitol Salt Agar

Marine Agar 2216 Zobell Marine Agar

Marine Broth 2216 Zobell Marine Broth

Meat extract,dried

m-Enterococcus Agar.Slanetz&bartley Agar

Modified Charcoal Cefoprazone Deoxycholate 

MRS Agar.Lactobacillus MRS Agar

MRS Broth,Lactobacillus MRS Broth

MR-VP Broth;Methyl-red VOGES-PROSKAUER

Mueller Hinton Agar

Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth

MY40G

MYP Agar,Cereus Agar

Nutrient Agar Na

Nutrient Broth NB

OF Basal Medium

OF Test Nutrient Agar

Orange Serum Agar

Orange Serum Broth

PALCAM AgarBase,PALCAM Medium Base

PE-2 Broth

Peptone from Casein;Pancreatic Digest of Casein

Peptone feom Gelatin

Peptone from meat;Peptic Digest of Animal Tissue

Peptone Saline Solution

Peptone from Soybean;Pancreatic Digest of Soybean

Peptone Water

Phenol Red Agar,Base

Phenol Red Broth Base

Phenol Red Mannitol Agar

Plate count agar PCR;Standard Methods Agar

 

 


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشتهای میکروبی08ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا