محیط کشتهای میکروبی07


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

لیست شماره 07 محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754

Plate Count Skim Milk Agar

Potato Dextrose Agar

Potato Dextrose Broth

PPLO Agar;Mycoplasma Agar Base

PPLO Broth;Mycoplasma BrothBase

Presence-Absence Broth; BA Broth

PSB Broth Base

R2A Agar;R2-A Agar;Ph. Eur.Medium S

Rappaport-VASSILIADIS Broth ;RVS Broth

Reinforced clostridial medium

Rose Bengal Chloramphenicol Agar;RBC Agar

Sabouraud Dextrose Agar SDA

Sabouraud Dextrose Agar w/Chloramphenicol

Sabouraud Dextrose Broth

Schaedler  Broth Base;Schaedler Anaerobe Broth

Selenite Broth,Selenite F Broth

SIM Medium;Sulfidelndole Motility Medium

Simmons Citrate Agar

 Skim Milk Powder

Skim Milk Agar

Soybean-Casein Digest Lecithin Polysorbate80/20

SPS Agar;Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar

SS Agar:Salmonella Shigella Agar

Starch Agar

Sulfite Iron Agar Base

TAT Broth Base

TBX Agar

TCBS Agar;Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose

Tetrathionate Broth Base

Thermoacidurans Agar

Thioglycollate Broth

Thioglycollate Medium,Brewer Modified

Triple Sugar Iron Agar;TSI Agar

Tryptone Peptone Glucose Yeast Extract 

Tryptone water

Tryptophan Broth

Tryptose Broth

TSA 

TSB

TSC agar

Urea Agar Base

 

 


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشتهای میکروبی07ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا