محیط کشتهای میکروبی 06


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

لیست شماره(06) محیط کشتهای اختصاصی برای کشت میکروبهای مورد تحقیق شما!

محیط کشت مورد نظر خود را انتخاب کنید

۱۰۰ گرمی               ۵۰۰ گرمی

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754

urea Broth

Urea:Crystaline

Violet Red Bile Agar

Violet Red Bile Glucose Agar

Violet Red Bile Lactose Agar

XLD Agar;Xylose Lysine Deoxycholate Agar

Yeast Extract

Yeast Extract Agar

Yersinia Agar

YGC Agar

YM Agar

YM Broth

YPD Agar

YPD Broth


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای محیط کشتهای میکروبی 06ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا