کیت کاتالازCAT


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2100000 تومان

کیت سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز 

هیدروژن پراکسید یکی از انواع گونه های فعال اکسیژن است که در محیط طبیعی ،محصول متابولیسم هوازی و یا به

عنوان محصول فعالیت اکسیداز تشکیل می شود. حذف سریع آن برای تمام سلولهای پروکاریوتی و یو کاریوتی ضروری 

بوده و می تواند به عنوان پیام رسان دوم در مسیرهای انتقال سیگنال در فعالسازی سلول های ایمنی ، فرایندهای

التهابی ، تکثیر سلولی و آپوپتوز عمل کند.

48تست 1500000 تومان

96 تست2100000 تومان

192 تست 3.500.000 تومان

 

پروتکل کیت :

http://kit-iran.ir/files/Nactaz%E2%84%A2-Online-V-0.8-min.pdf

   

 

 

رضائی : 09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیت کاتالازCATثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا