کیت سوپر اکسید دسموتاز در گلبول قرمز


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2400000 تومان

کیت سنجش سوپر اکسید دیسموتاز  

 

روشی ساده،تکرار پذیر و استاندارد بوده و به طور کلی آزمایش بر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول می

باشد.پیروگالول ماده ای است که در شرایط عادی در حضور هوا اکسیده می شود. با در دست داشتن غلظت

مشخصی از این ماده نیمه عمر اتواکسیداسیون آن مشخص می شود.در این واکنش با اضافه کردن نمونه حاوی SOD

با غلظت نا مشخص مقدار مهار واکنش اتو اکسیداسیون پیروگالول در زمان مشخصی سنجیده و در مقایسه با کنترل

میزان غلظت SOD در نمونه مشخص می شود.

 

۴۸ تست 1800000 تومان

۹۶ تست 2400000 تومان 

رضائی: 09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیت سوپر اکسید دسموتاز در گلبول قرمزثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا