کیت پر اکسیداسیون لیپید(MDA)


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2100000 تومان

مالون دی آلدئید MDA 

 

گونه های فعال اکسیژن (ROS=Reactive Oxygen Species) که شامل مولکول های بسیار فعال واجد اکسیژن

هستند، از ترکیبات اکسیدکننده‌ی رایج محسوب می شوند. این ترکیبات با حمله به مولکول‌های مختلف، ضمن اکسید

کردن آن‌ها محصولات اکسید شده‌ی ثانویه نیز تولید می‌کنند. لیپیدها مهم ترین دسته از بیومولکول‌هایی هستند که

هدف گونه‌های فعال اکسیژن قرار می‌گیرند. در واقع تخریب اکسیداتیو لیپیدها توسط گونه‌های فعال اکسیژن،

پراکسیداسیون لیپیدی نامیده می شود. پراکسیداسیون لیپیدی معمولا روی اسیدهای چرب غیراشباع صورت می‌گیرد

و محصول نهایی آن آلدهیدهای فعال مانندمالون دی آلدهید(MDA=Malondialdehyde) می باشد.

 

۴۸ تست 1500000 تومان

۹۶ تست2100000و تومان                                        

 

رضائی : 09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیت پر اکسیداسیون لیپید(MDA)ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا