کیتGSSG


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

3300000 تومان

کیت سنجش گلوتاتیون

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی دربرابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد و پراکسیدها می شود. ترکیبات سمی دارای رادیکال آزاد معمولا با گروه تیول در

گلوتاتیون بصورت کاهیده می باشد.

                                                             

 48 تست 2350000 تومان

96 تست 3.300.000 تومان

رضائی :09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیتGSSGثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا