کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

2500000 تومان

کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتاز

گلوتاتیون یک آنتی اکسیدان قوی است و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در برابر واکنش با گروههای عاملی

اکسیژن دار مانند رادیکالهای آزاد معمولا با گروه تیول در .........                                                                                  

1750000تومن 48 تستی

2500000تومن  96 تستی

رضائی :09196099853

021-88988754

021-86126513نظر بدهید


0 نظر برای کیت سنجش گلوتاتیون ردوکتازثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا