Anti-human CD3 antibody


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

Anti-human CD3 antibody : آنتی بادی مونوکلونال برای شناسایی گیرنده CD3انسانی در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت، االیزا، وسترن بلات،

ایمونوهیستوشیمی، کشت سلولی )فعال کننده سلولهایT.... )

 

 

Anti-human CD3-FITC antibody آنتی بادی گیرنده CD3 انسان نشاندار با F :آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با FITCبرای شناسایی گیرنده

 

CD3انسانی در روشهای فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت،....

 

Anti-human CD3- PEantibody آنتی بادی گیرنده CD3 انسان نشاندار با فیکواریترین: آنتی بادی مونوکلونال نشاندار با فیکواریترینبرای شناسایی

گیرنده CD3انسانی در روشهای فلوسیتومتری و ........

 

برای تهیه هر کدام از آنتی بادیهای ذکر شده با ما تماس بگیرید.

09196099853

021-88988754

021-86126513

 


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای Anti-human CD3 antibody



ثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا