Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

HRP Goat anti-mouse IgG Antibody

HRP Goat anti-mouse IgG Antibody :آنتی بادی ثانویه برای اتصال به آنتی بادی IgG موش

  

Anti-mouse IgG-FITC (fromrat) :روشهای ایمونواسی مانند فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت …

  

HRP Goat anti-mouse IgG Antibody:آنتی بادی ثانویه برای اتصال به آنتی بادی IgG موش

 

Anti-mouse IgG-FITC (fromrat) : روشهای ایمونواسی مانند فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت …

 

Anti-rabbit IgG-HRP (from goat) :  

آنتی بادی ثانویه برای روشهای ایمونواسی مانند وسترن بلات، دات بلات،ایمونوهیستوشیمی، الایزا

 

Anti-rat IgG-FITC (from goat) : آنتی بادی ثانویه برای آنتی بادی IgG رات کانجوگه با FITC

 

Anti-goat IgG-FITC (from rabbit) : آنتی بادی ثانویه برای آنتی بادی IgG بز کانجوگه با FITC

 

برای اطلاع از قیمت و موجودی با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضائی

021-88988754 

021-86126513

تماس بگیریدHRP Goat anti-mouse IgG Antibody :آنتی بادی ثانویه برای اتصال به آنتی بادی IgG موش

  

Anti-mouse IgG-FITC (fromrat) :روشهای ایمونواسی مانند فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت …

  

HRP Goat anti-mouse IgG Antibody:آنتی بادی ثانویه برای اتصال به آنتی بادی IgG موش

 

Anti-mouse IgG-FITC (fromrat) : روشهای ایمونواسی مانند فلوسیتومتری، ایمونوفلورسنت …

 

Anti-rabbit IgG-HRP (from goat) :  

آنتی بادی ثانویه برای روشهای ایمونواسی مانند وسترن بلات، دات بلات،ایمونوهیستوشیمی، الایزا

 

Anti-rat IgG-FITC (from goat) : آنتی بادی ثانویه برای آنتی بادی IgG رات کانجوگه با FITC

 

Anti-goat IgG-FITC (from rabbit) : آنتی بادی ثانویه برای آنتی بادی IgG بز کانجوگه با FITC

 

برای اطلاع از قیمت و موجودی با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضائی

021-88988754 

021-86126513

تماس بگیرید1 2 3 4 5