Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Anti-His Tag (from mouse)

Anti-His Tag (from mouse) آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین (غیر نشاندار) : سنجش برچسب هیستیدین خصوصآ در پروتئین های نوترکیب با

 

روشهایی مانند الیزا، وسترن بالت، فلوسیتومتری....

 

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید :

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
Anti-His Tag (from mouse) آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین (غیر نشاندار) : سنجش برچسب هیستیدین خصوصآ در پروتئین های نوترکیب با

 

روشهایی مانند الیزا، وسترن بالت، فلوسیتومتری....

 

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید :

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513
1 2 3 4 5