Top
Anti Poly-Histidine-HRP (from Mouse)

Anti Poly-Histidine-HRP (from Mouse)

Anti Poly-Histidine-HRP (from Mouse)

 

آنتی بادی علیه برچسب هیستیدین
نشانداربا HRP

 

سنجش برچسب هیستیدین خصوصآ در پروتئین های نوترکیب با روشهایی مانند الیزا،
وسترن بلات، دات بلات....

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید.

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 0 تومان