کیت نیتریک اکساید


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

1100000 تومان

 

کیت نیتریک اکساید به روش گریس

 

نیتریک اکساید از اکسیداسیون درون سلولی ال- آرژینین توسط نیتریک اکساید سنتتازها تولید می‌شود و در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک از جمله تنظیم گشادی-تنگی

عروق، ارتباط سلول‌های عصبی و پاسخ‌های ایمنی شرکت دارد. اکسید نیتریت به شدت ناپایدار است و در اثر اکسیداسیون به نیتریت و سپس نیترات تبدیل می‌شود که

می‌توان مقدار آن را در سوپرناتانت کشت سلول یا سرم به روش رنگ سنجی گریس تعیین نمود

برای تهیه این کیت باما در تماس باشید.

 

حجم کیت

100tests  1,100,000

200tests  1,980,000

 

پروتکل :

 

http://kit-iran.ir/files/4_5769427326743873022.pdf

 

021-86126513

021-88988754

09196099853 رضایینظر بدهید


0 نظر برای کیت نیتریک اکسایدثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا