قوانین و مقررات


1- ابتدا محصول مورد نظر خود را در فروشگاه انتخاب کنید.

2- از طریق سبد خرید محصول مورد نظر خود را انتخاب و نوع پرداخت و ارسال را انتخاب کنید حداکثر 24 ساعت بعد با شما

تماس گرفته خواهد شد و یا محصول خود را انتخاب و با شماره مدیر تماس بگیرید و خرید خود را نهایی کنید.

3- قبل از نهایی کردن خرید کد محصول یا نوع دقیق محصول خود را با مدیر فروشگاه هماهنگ کنیدب دلیل خاص

بودنمحصولات فروشگاه امکان پس گرفتن محصول و عودت هزینه وجود ندارد.

 

بالا