Top
خرید/فروش کیت الایزا IFN-Y انسانی

خرید/فروش کیت الایزا IFN-Y انسانی

 

 کیت الایزا IFN-Y انسانی

یکی از مشکلاتی را که کرونا ویروس در بدن ایجاد میکند، التهاب شدید ریوی است که به دلیل بهم خوردن سایتوکینها در این بیماران میزان اینترلوکین۶ و TNFآلفا افزایش پیدا میکند. به دنبال افزایشاین فاکتورها سطح اینتروفرون هم افزایش پیدا میکند.

یکی از آزمایشات تکمیلی در بیمارانی که بصورت حاد درگیر کرونا ویروس هستند اندازه گیری میزان اینترفرون تیپ یک یا همان¥-IFN است.

کیت اندازه گیری اینترفرون گاما به روش الایزا و ساخت ایران ساخته شده و از نظر کیفیت بسیار قابل اعتماد می باشد.

 هر کیت قبل از تحویل و ارسال به مشتری چندین بار مورد ارزیابی و کنترل کیفی قرار میگیرد.

برای تهیه و سفارش این کیت با ما در تماس باشید.

پروتکل :

 

http://kit-iran.ir/files/Broshour%20HIFN.pdf

 

09196099853 رضائی

021-77206314


قیمت: 5000000 تومان

محصولات مشابه