Top
خرید/فروش کیت الایزا( Human IL-6/IL6)

خرید/فروش کیت الایزا( Human IL-6/IL6).

 اینترلوکین-۶ انسانی(Human Interleukine-6  Elisa kit)

یکی از مشکلاتی که کرونا ویروس در بدن بیمار ایجاد میکند التهاب شدید ریوی است.این التهاب سبب افزایش IL-6 در خون این دسته از بیماران میشود.

کرونا ویروس با بهم زدن سدهای دفاعی بدن باعث افزایش فاکتور های التهابی نظیر اینترلوکین ۶ میشود که برای آگاهی از میزان این ماده در خون بیماران از کیتهای اندازه گیری مخصوص این فاکتور استفاده میشود.

کیت اینترلوکین این سایت ،ساخت ایران با استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک و پس از انجام آزمایشات کنترل کیفی بسیار دقیق در اختیار شماست.

برای تهیه و سفارش کیت اینترلوکین ۶(IL-6) با ما در تماس باشید.

پروتکل :

 

http://kit-iran.ir/files/Broshour%20HIL-6.pdf

 

09196099853 رضائی

 

021-77206314


قیمت: 5000000 تومان

محصولات مشابه