Top

super RNA extraction kit for tissue&culture cells(یکتا تجهیز آزما)

کیت استخراج RNA از بافتها و سلولهای کشت داده شده. محصول شرکت یکتا تجهیز آزما. برای کسب

اطلاعات بیشتر قبل از خرید با همکاران ما تماس بگیرید.
کیت استخراج RNA از بافتها و سلولهای کشت داده شده. محصول شرکت یکتا تجهیز آزما. برای کسب

اطلاعات بیشتر قبل از خرید با همکاران ما تماس بگیرید.