miRNA Isolation kit


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

7500000 تومان

کیت mi RNA iso lation شامل ملکولهای کوتاه RNA است که از طریق کنترل بیان ژنهای مختلف به

عنوان تنظیم کننده های اصلی گستره وسیعی از فعالیتهای بیولوژیکی را شامل می شود.

021-86126513

021-88988754

09196099853

 نظر بدهید


0 نظر برای miRNA Isolation kitثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا