Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت استخراجDNA از خون

 

کیت استخراج DNA از خون

این کیت قادر به استخراج Total DNA مانند ژنومیک ( Genomic ) ، ویروسی ( viral ) و میتوکندری ( mitochondria)  از نمونه

های خون کامل ( whole blood ) ، سرم ( serum ) ، پلاسما ( plasma ) ، بافی کوت ( buffy coat ) ، لنفوسیت (

lymphocytes) و دیگر مایعات بدن ( other body fluids)  میباشد.

 

پیشنهاد میشود فرآیند استخراج DNA از خون را از نمونه بافی کوت انجام دهید. در استخراج DNA از بافی کوت 5 تا 10 برابر بیشتر محصول

DNA در اختیار خواهیم گرفت .

 

کیت استخراج  ژنوم از سلولهای خونی که شامل چهار مرحله اصلی است. برای دریافت بروشور کیت با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754
 

کیت استخراج DNA از خون

این کیت قادر به استخراج Total DNA مانند ژنومیک ( Genomic ) ، ویروسی ( viral ) و میتوکندری ( mitochondria)  از نمونه

های خون کامل ( whole blood ) ، سرم ( serum ) ، پلاسما ( plasma ) ، بافی کوت ( buffy coat ) ، لنفوسیت (

lymphocytes) و دیگر مایعات بدن ( other body fluids)  میباشد.

 

پیشنهاد میشود فرآیند استخراج DNA از خون را از نمونه بافی کوت انجام دهید. در استخراج DNA از بافی کوت 5 تا 10 برابر بیشتر محصول

DNA در اختیار خواهیم گرفت .

 

کیت استخراج  ژنوم از سلولهای خونی که شامل چهار مرحله اصلی است. برای دریافت بروشور کیت با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضائی

021-86126513

021-88988754
1 2 3 4 5