Top
کیت استخراج چند منظوره DNA

کیت استخراج چند منظوره DNA

کیت استخراج همه کاره DNA

 

این کیت قابلیت استخراج DNA  از خون، گیاه و بافت را دارا می باشد.

100 تستی و تولید کشور کره جنوبی می باشد از این کیت میتوانید به صورت گروهی و

برای انجام چندین پایان نامه استفاده کنید.

 

09196099853 رضائی 

http://kit-iran.ir/files/AddPrep_Genomic_DNA_Extraction_Kit.pdf

 

021-77206314


قیمت: 2500000 تومان