Top
کیت استخراج RNA از ویروس کروناviral Nucleic Acid Extraction kit

کیت استخراج RNA از ویروس کروناviral Nucleic Acid Extraction kit.

ویروس کرونا جزء ویروسهای RNA دار، تک رشته ای،senseمثبت و جزء راسته ی Neovirales است. اندازه ای بین ۱۳۰تا۱۴۰ نانومتر دارد.

دارای تقارن مارپیچ است و دارای پوشینه میباشد.همچنین دارای پپلومر است.پپلومر از غشای ویروس بیرون زده و یک منظره شبیه تاج

خورشید به آن میدهد.coronaبه معنی تاج خورشید است. با شیوع ویروس کرونا کیتهای استخراج وایرال دارای کاربردی دوچندان برای

شناسایی این ویروس گردیدند.

 

برای خرید کیت استخراج  ویروس با ما در تماس باشید.

کیت استخراج RNA از ویروس به همراه کیتRT-PCR + پرایمر و پروب پک آزمایشی کرونا ویروس 

 

09196099853 رضائی

۰۲۱-۷۷۲۰۶۳۱۴

 

 


قیمت: 3750000 تومان
قیمت برای شما: 3300000 تومان