Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

محلولهای نمکی HBSS

 

محلول هنکس موجود بدون منیزیوم و کلسیم و با معرف فنل رد است.

 

HBSS بدون کلسیم و منیزیم در فرآیند جداسازی و تعلیق مجدد سلول ها برای شستشو استفاده می گردد چرا که در این فرآیند ها از محلول تریپسین

استفاده  می گردد و این دو یون فعالیت تریپسین را مهار می نمایند.

 

برای اطلاع از موجودی و خرید با ما در تماس باشید

 

09196099853 رضائی

02186126513

02188988754
 

محلول هنکس موجود بدون منیزیوم و کلسیم و با معرف فنل رد است.

 

HBSS بدون کلسیم و منیزیم در فرآیند جداسازی و تعلیق مجدد سلول ها برای شستشو استفاده می گردد چرا که در این فرآیند ها از محلول تریپسین

استفاده  می گردد و این دو یون فعالیت تریپسین را مهار می نمایند.

 

برای اطلاع از موجودی و خرید با ما در تماس باشید

 

09196099853 رضائی

02186126513

02188988754
1 2 3 4 5