Top

آزمایش تعیین جنسیت پرندگان زینتی با استفاده از DNA

آزمون تعیین جنسیت پرندگان زینتی با استفاده از DNA

با توجه به تشخیص دشوار جنسیت پرندگان و با عنایت به این نکته که برخی از افراد برای تکثیر و فروش  پرندگان زینتی  خود نیاز به دانستن 

 

جنسیت برخی از پرندگان زینتی دارند لذا  فروشگاه اینترنتی کیت ایران این امکان را فراهم کرده است که دوستان گرامی 

 

از جنسیت پرنده مورد نظر خود مطلع گردند.

 

تعداد ده عدد از پرهای پرنده خود را برای ما ارسال کنید با انجام آزمایش تعیین جنسیت در آزمایشگاه ، از جنسیت پرنده خود مطلع خواهید

شد.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه اینترنتی کیت ایران تماس حاصل فرمائید.

 

09196099853 نسیبه رضائی
آزمون تعیین جنسیت پرندگان زینتی با استفاده از DNA

با توجه به تشخیص دشوار جنسیت پرندگان و با عنایت به این نکته که برخی از افراد برای تکثیر و فروش  پرندگان زینتی  خود نیاز به دانستن 

 

جنسیت برخی از پرندگان زینتی دارند لذا  فروشگاه اینترنتی کیت ایران این امکان را فراهم کرده است که دوستان گرامی 

 

از جنسیت پرنده مورد نظر خود مطلع گردند.

 

تعداد ده عدد از پرهای پرنده خود را برای ما ارسال کنید با انجام آزمایش تعیین جنسیت در آزمایشگاه ، از جنسیت پرنده خود مطلع خواهید

شد.

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشگاه اینترنتی کیت ایران تماس حاصل فرمائید.

 

09196099853 نسیبه رضائی