Top

ریبوتایپینگ

 ریبوتایپینگ روشی است که در آن RNA ی ریبوزومی مشخص می شود. انواع ریبوتایپینگ :

1- ریبوتایپینگ قارچها و مخمرها

2-ریبوتایپینگ باکتری ها و آرکئی ها،آنالیز ژن 16sRNAبا استفاده از کلونینگ محصول PCR

برای انجام ریبوتایپینگ با کیت ایران تماس بگیرید.

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها