Top

کلونینگ ژن

ژن کلونينگ فرآيندي است که طي آن توالي مشخصي از DNA را جداسازي مي‌کنند تا نسخه‌هاي يکساني از آن را در محيط طبيعي ( سلول يا بافت زنده ) بدست آورند.

خدمات فروشگاه اینترنتی کیت ایران :

کلونینگ ژنهای عملکردی پروکاریوتی و یوکاریوتی در وکتورهای درخواستی به منظور بررسی بیان ژن و انتقال ژن.

ایجادPCR ازDNA استخراج شده انواع نمونه های زیستی.

پرفروش ترین ها

پربازدیدترین ها