Top
خرید/فروش ترایزول

خرید/فروش ترایزول

Super Trizol Reagent

 

استخراج RNA با کیفیت بالا همراه با ترایزول فقط در 25 دقیقه

 

25ml                                     220000

 407000                                    50ml 

727000                                   100ml


قیمت: 220000 تومان