انواع لوله وکیوم


امتیاز 0.0 از 5 - تعداد 0 رای ثبت شده است.

تماس بگیرید

انواع لوله آزمایش  وکیوم  

 

K2EDTA(CBC) حجم های 2و3و6 سایز 75*13 قیمت 2250  تعداد 1000

 

K3EDTA (CBC) حجم های 2و3و6 سایز 75*13 قیمت 2250 تعداد 1000

 

لوله PT-PTT 2,3% حجم 2/7 سایز 75*13 قیمت 2550 تعداد 1000

 

8%.Sodium Citrate 3.حجم 1/6 سایز 75*13 قیمت 2550 تعداد 1000

 

لوله سرم Clot Activator (CAT) حجم4 سایز 75*13 قیمت 2250 وتعداد 1000 ، حجم 6 سایز 100*13 قیمت 2250 و تعداد 750 ، حجم 9 سایز 100*16 

 قیمت 3400 تعداد در کارتن 750

 

لوله سرم Gel &Clot Activator (SST) حجم 3/5 سایز 75*13 قیمت 3100 و تعداد در کارتن 1000وحجم 5 سایز100*13 قیمت 3500 تعداد در کارتن 750 ، 

حجم 8 سایز100*16 تعداد در کارتن 750 قیمت 4550 

 

لوله بدون افزودنی No Additive حجم 4 75*13 تعداد در کارتن 1000 قیمت 2450 ، حجم 6 سایز 100*13 تعداد در کارتن 750 قیمت 2700 ، حجم 9 سایز

100*16 تعداد در کارتن 750 قیمت 3500

 

کارشناس فروش :

 

021-88988754

 

021-86126513

 

رضائی 09196099853


تماس بگیرید

نظر بدهید


0 نظر برای انواع لوله وکیومثبت نقد و بررسی


1 2 3 4 5


بالا