Top
خرید/فروش کیت BK virus

خرید/فروش کیت BK virus

خرید کیت BK virus 

 

 عفونت با ویروس BK معمولا در کودکی رخ می دهد و موجب نهفتگی ویروس می شود. فعال شدن این ویروس در افرادی که پیوند سلول های

بنیادی هماتوپوئتیک انجام داده اند بنظر می رسد با عفونت تاخیری خونریزی دهنده مثانه مرتبط باشد. این خونریزی ممکن است به صورت

میکروسکوپی یا ماکروسکوپی همراه با لخته و انسداد مجرای ادرار و ایجاد مشکلات قابل توجه برای بیمار شود. 


قیمت: 950000 تومان

توضیحات