Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کاغذغشاء( نیتروسلولز)

Nitrocellulose membrane

 

مورد استفاده در انواع روشهای بلاتینگ مانند وسترن بلات، دات بلات، کلنی بلات ، نورترن

بلات، ساترن بلات،.....

در اندازه های مورد تقاضا نیز قابل تهیه است.

 برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضایی

021-88988754 

021-86126513

تماس بگیریدNitrocellulose membrane

 

مورد استفاده در انواع روشهای بلاتینگ مانند وسترن بلات، دات بلات، کلنی بلات ، نورترن

بلات، ساترن بلات،.....

در اندازه های مورد تقاضا نیز قابل تهیه است.

 برای اطلاع از موجودی و قیمت با ما در تماس باشید.

 

09196099853 رضایی

021-88988754 

021-86126513

تماس بگیرید1 2 3 4 5