Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کیت سنجش برادفورد

PROTOCIB کیت سنجش پروتئین به روش برادفورد است.زمانی که رنگ برادفورد در محیط اسیدی به پروتئین متصل می شود تغییر رنگ از قهوه ای به آبی در نتیجه تغییر بیشتر جذب نوری از طول موج 470 به 595 اتفاق می افتد. 

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 

 

 

ناموجودPROTOCIB کیت سنجش پروتئین به روش برادفورد است.زمانی که رنگ برادفورد در محیط اسیدی به پروتئین متصل می شود تغییر رنگ از قهوه ای به آبی در نتیجه تغییر بیشتر جذب نوری از طول موج 470 به 595 اتفاق می افتد. 

 

09196099853 رضائی

021-88988754

021-86126513

 

 

 

ناموجود1 2 3 4 5