Top
کیت الایزای Chemo Bind با حساسیت 96% و اختصاصیت 100%

کیت الایزای Chemo Bind با حساسیت 96% و اختصاصیت 100%

کیت الایزای Chemo Bind با حساسیت 96% و اختصاصیت 100% 

 

کیت تشخیص آنتی بادی IgG اختصاصی علیه Sars cov -2 anti-SRBD

 

یک روش ایمنو اسی متصل به آنزیم است که به منظور تشخیص نیمه کمی آنتی بادی IgG علیه Sars-cov-SRBD

 

در سرم یا پلاسما استفاده میشود.

 

برتری های آنتی بادی IgG ضد اسپایک RBDنسبت به کیتهای IgG موجود در بازار مدت زمان پایداری بسیار بالای این آنتی بادی در سرم

افراد است که حداقل تا  8ماه قابل تشخیص است. این آنتی بادی ها دارای نقش محافظتی بوده و ایمنی فرد را دربرابر کرونا نشان میدهند

.این کیتها اختصاصیت بسیار بالایی داشته و مختص کوید19و نه دیگر ویروس های کرونا بوده و تمام واکسن های دنیا میزان ارزیابی و اثر

بخشی خود را از طریق Anti RBD انجام می دهند.

09196099853 رضائی

 021-88988754

021-86126513


قیمت: 2180000 تومان

محصولات مشابه