Top
کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

 

کیت تشخیص ملکولی تک مرحله‌اى و چندمنظوره تشخیص SARS-CoV-2 به همراه بررسی موتاسیون حذفی 70-69 ژن S

 

کیت چندمنظوره یک مرحله‌ای rRT-PCR  با توجه به عدم وجود مشابه داخلی و خارجی در کشور، برای شناسایی سریع، حساس و اختصاصی عفونت اولیه

SARS-CoV-2  و در موارد تحقیقاتی در تشخیص واریانت B 1.1.7  (Alpha Variant) و تمایز آنها در نمونه‌های تنفسی فوقانی و تحتانی بیمارانی که دارای

علائم و نشانه‌های بیماری تنفسی هستند، طراحی و ساخته شده است. کیت مذکور از نظر دقت، عملکرد و زمان تشخیص کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های با

کیفیت خارجی بوده و با استفاده از  3 ژن N ، Orf1b و S دارای حساسیت تشخیص 0.2 کپی در میکرولیتر جهت تشخیص ژن N و اختصاصیت 100درصد و برای

2 ژن دیگر با حساسیت 94.5% درصد، کمترین میزان ویروس و واریانت مورد نظر را شناسایی می‌نماید.

 

دارای تائیدیه از وزارت بهداشت CIVD

 

09196099853 رضایی


قیمت: 4200000 تومان